Referensprojekt

Strömsberg

Projekt tillsammans med Estate Work. Nybyggnation av villa i kulturmiljö.

Porsche center

Porsche Center

Projekt tillsammans med Serneke. Nygbyggnation av fastighet åt Castellum.

Ahlstrom-Munksjö

Projekt tillsammans med Pålssons bygg. Renovering och restaurering av gammal industrilokal till kontor.

Bilverkstaden 2

All-märkes bilverkstad

Projekt tillsammans med Pålssons bygg. Anpassning av befintlig lokal till bilverkstad.

Arenabygge

Projekt tillsammans med Byggarvid. Nybyggnation av läktare, omklädningsrum samt allmänna ytor på Stadsparksvallen Etapp 1&2.

Stålset

Stål Set

Omställning från oljeuppvärmning av industrilokal till fjärrvärme samt nytt ventilationssystem.